skip to Main Content

Shaping
Matters

Vormgeven. verbinden. realiseren.

Onze gebouwde omgeving (opnieuw) vormgeven is een fantastische uitdaging. Het maximale resultaat hierbij behalen vraagt creativiteit, technische kennis en overzicht om eisen en wensen in balans te brengen met locatie / gebouw en financiële doelstellingen.

Shaping Matters biedt opdrachtgevers ontwerp, advies en begeleiding bij deze uitdaging.

Meer over ons

Urban Concepts

Met een open blik en pragmatische houding ontwikkelt Shaping Matters vanuit ontwerpend onderzoek, visies en concepten voor ruimtelijke opgaven. In een vroeg stadium worden de ruimtelijke kwaliteiten en kansen samen met de opdrachtgever en belanghebbenden in kaart gebracht. Middels visies en ontwikkelingsconcepten maken we de ambities van de opdrachtgever en potenties van locatie en/of gebouw inzichtelijk. In teamverband worden de kaders verkend om tot een financieel haalbaar project te komen met draagvlak bij alle betrokkenen.
Lees meer

Architecture

Wij combineren creativiteit, bouwtechnische kennis en organiserend vermogen om functionele en toekomstbestendige gebouwontwerpen te maken die tot de verbeelding spreken. Voor projecten, variërend van woningbouw, utiliteitsbouw en leisure tot verduurzaming en herbestemming van bestaand (monumentaal) vastgoed, pakt Shaping Matters graag de rol van de traditionele bouwheer op. Vanaf de eerste schets tot de oplevering heeft de opdrachtgever één aanspreekpunt die ontwerp, technische uitwerking en bouwbegeleiding verzorgt.
Lees meer

Engineering

Shaping Matters is een teamspeler die gelooft in de meerwaarde van netwerken en de bundeling van krachten. Onze technische expertise wordt niet alleen ingezet voor de eigen projecten, deze expertise wordt ook beschikbaar gesteld voor de projecten van collega’s. Daarnaast gaan we partnerships aan met marktpartijen. Voor deze partners organiseert Shaping Matters het BIM-engineeringstraject ten behoeve van de productie en bouw van innovatieve producten en bouwsystemen.
Lees meer