skip to Main Content

Herontwikkeling
Vlokhovenseweg – Eindhoven

Bij deze transformatie opgave is ingezet op de realisatie van een robuuste, ruimtelijke verbinding tussen het projectgebied en de omgeving van de O.L.V. van Lourdeskerk. ‘Centraal’ in het plan ligt een sfeervolle binnenplaats met meerwaarde voor bewoners en omwonenden.

Contact opnemen

In het plan zijn -in twee linies aan de Vlokhovenseweg- 32 woningen en appartementen voor verschillende doelgroepen ingepast. De binnenplaats is de drager van een gedifferentieerd woonmilieu, met plekken waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, gezamenlijk optrekken maar ook alleen kunnen genieten.
Een ruimtelijk concept dat ook past bij de groeiende vraag in de markt naar meer kleinschaligheid, diversiteit in woningen, gedeelde groene ruimten en bijzondere woonvormen. Daarnaast biedt het een openbaar doorwaadbare ruimte, waarin ook de historische, groene inpassing van de O.L.V. van Lourdeskerk weer alzijdig beleefbaar is. Een sociale en cultuur-historische verduurzaming.

Vernieuwing Retail-plint

Vooruitlopend op een mogelijke verwerving hebben wij voor onze opdrachtgever de potentie van een bestaande supermarkt-plint in beeld gebracht.
Lees meer