skip to Main Content

Over shaping matters
Creativiteit, technische kennis & overzicht

Onze gebouwde omgeving (opnieuw) vormgeven is een fantastische uitdaging. Het maximale resultaat hierbij behalen vraagt creativiteit, technische kennis en overzicht om eisen en wensen in balans te brengen met locatie / gebouw en financiële doelstellingen.

Contact opnemen

Waardevol voor nu en waardevast voor later
Shaping Matters ondersteunt professionele en particuliere opdrachtgevers bij de (her)ontwikkeling van woningen, gebouwen en locaties. Dit kan zowel nieuwbouw als vernieuwing en uitbreiding van bestaand (monumentaal) vastgoed zijn.

Met kennis van de belangen van opdrachtgever en gebruikers, en met overzicht op het totale traject maken wij functionele ontwerpen die tot de verbeelding spreken en binnen budget te realiseren zijn. We doen dit altijd in dialoog met onze opdrachtgever en belanghebbenden om zo vanuit betrokkenheid, verbondenheid en draagvlak te creëren. Opdrachtgevers bedienen met een eindproduct dat waardevol is voor nu en waardevast is voor later, is hierbij leidend.

Flexibiliteit en innovatie-kracht van netwerken
We geloven in het bundelen van krachten. De eigen kwaliteiten vult Shaping Matters waar nodig aan met extra slagkracht en expertise van zijn netwerkpartners.

Voor iedere opgave een ‘projectbureau-op-maat’. Voor opdrachtgevers betekent dit full-service tegen een maatwerk investering, dus zonder de doorberekening van alle overhead van een permanent grote organisatie. Voor projecten biedt dit ook de mogelijkheid om invalshoeken van andere disciplines in te brengen en zo tot innovatieve oplossingen te komen.

‘Ik geniet van de dynamiek waarin projecten tot stand komen. Het levert mij enorm veel voldoening wanneer ik, in het spanningsveld van eisen en wensen, belangen weet te verenigen om resultaten te bereiken die de verwachtingen over­treffen.’

Shaping Matters

Shaping Matters is in januari 2019 opgericht door Shermel Hansen. Vanuit ’s-Hertogenbosch en Tilburg wordt gewerkt aan een breed scala van ruimtelijke opgaven, op verschillende schaalniveaus en in verschillende proces-stadia.

Met een open blik en pragmatische houding wordt vanuit ontwerpend onderzoek een visie ontwikkeld op de opgave. De breedte en diepte worden opgezocht om van daaruit werkelijk duurzame oplossingen te ontwikkelen die aansluiten bij de huidige tijdsgeest en ook voldoende toekomstbestendig zijn.

Shaping Matters gelooft dat in iedere ruimtelijke opgave de potentie ligt om onze leefomgeving iets duurzamer te maken. Vanuit deze overtuiging werken we met passie aan de realisatie van betekenisvolle plekken en ruimten voor nu en voor later.