skip to Main Content

Urban concepts
Zicht op ontwikkeling

Met een open blik en pragmatische houding ontwikkelt Shaping Matters vanuit ontwerpend onderzoek, visies en concepten voor ruimtelijke opgaven.

Contact opnemen

In een vroeg stadium worden de ruimtelijke kwaliteiten en kansen samen met de opdrachtgever en belanghebbenden in kaart gebracht. Middels visies en ontwikkelingsconcepten maken we de ambities van de opdrachtgever en potenties van locatie en/of gebouw inzichtelijk. In teamverband worden de kaders verkend om tot een financieel haalbaar project te komen met draagvlak bij alle betrokkenen.

Dit is de basis van waaruit de vervolgstappen (bv. aankoop/financiering, bestemmingsplanwijziging, ontwerpuitwerking, vergunningsaanvraag, etc.) uitgezet kunnen worden.

Vlokhovenseweg

Bij deze transformatie opgave is ingezet op de realisatie van een robuuste, ruimtelijke verbinding tussen het projectgebied en de omgeving van de O.L.V. van Lourdeskerk. ‘Centraal’ in het plan ligt een sfeervolle binnenplaats met meerwaarde voor bewoners en omwonenden.
Lees meer

Vernieuwing Retail-plint

Vooruitlopend op een mogelijke verwerving hebben wij voor onze opdrachtgever de potentie van een bestaande supermarkt-plint in beeld gebracht.
Lees meer